ประเภท : กิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
วันที่ 9 ก.พ. 63

พับกับ วิทยากรผู้ทรงวุฒิทั้ง 4 ท่าน [อ่าน : 133 ครั้ง]

วันที่ 15 ก.พ. 63

พบกับ อาจารย์เดชา ศิริภัทร และ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา [อ่าน : 110 ครั้ง]

19.00 - 22.00 น. ทุกค่ำคืน

พบกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง และวงดนตรีอื่น ๆ อีกมากมายทุกค่ำคืน [อ่าน : 372 ครั้ง]