การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์

วัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562, เวลา 19:02 น. 748 ครั้ง WJ.

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์  วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ เวทีกลาง งานราชราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บ้าน ครั้งที่ 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

**********************

♥ สนใจสมัคร ♥ >>คลิก<< เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  ♥

 

 

 

♥ วิธีการสมัคร
        ส่งใบสมัครทางแฟนเพจเฟสบุ๊ก : หนูน้อยเหลืองจันท์ >>คลิก<<

♥ กำหนดการ  >>> วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2562   

   เวลา  17.00 น     » รับลงทะเบียน และรับหมายเลขประจำตัว   ณ บริเวณเวทีกลางฯ  

   เวลา  17.30 น     » ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ  

   เวลา  18.00 น.    »  เริ่มประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์  โดยมีลำดับดังนี้

                                    » ขึ้นเวทีรอบที่ 1 รายงานตัวเพื่อแสดงความสามารถพิเศษ

                                    » ขึ้นเวทีรอบที่ 2 เดินโชว์ตัวและตอบคำถาม (คำถามเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือรักษ์โลก)

                                    » ขึ้นเวทีรอบที่ 3 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลการประกวด 

♥ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. เป็นเด็กหญิง สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี หรือ กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดจันทบุรี
2. อายุระหว่าง 3 - 6 ขวบ 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
4. ไม่เคยเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดในการประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ปี 2562 (ทั้ง 3 ลำดับ)
5. ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายตามแนวคิด "รักษ์โลก"
6. ผู้เข้าประกวดต้องพกอุปกรณ์ หรือ วัสดุ ที่ใช้แทนถุงพาสติกได้ ตามคอนเซ็ป "Everyday no plastic bag" เพื่อถือขึ้นประกวด

 

♥ หลักเกณฑ์การตัดสิน

                

 

 

                       *********************************************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก  

 

>> Facebook : หนูน้อยเหลืองจันท์